web creation software

DİŞ TEDAVİLERİ

KANAL TEDAVİSİ (Endodonti)

KANAL TEDAVİSİ(Endodonti)

KANAL TEDAVİSİ (Endodonti)

Dişlerin merkezinde bulunan ve kök içlerinde kanal şeklinde devam eden,dişin beslenmesini ve duyarlılığını sağlayan damar ve sinir paketine PULPA denir. Pulpa dediğimiz bu yapının çeşitli nedenlerle zarar görmesi sebebiyle,zarar görmüş bu yapının çıkartılıp kök kanalının uygun biyomateryallerle doldurulması işlemine kanal tedavisi denir.

                               HEKİMİNİZE DANIŞMADAN KARAR VERMEYİN!