how to create a web pageMAKALELER

Psikiyatri/ Çocuk ve Genç
DEHB Olan Öğrencinize Yardımcı Olabilirsiniz!

    Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu bulguları okul yıllarında başta bu sorunları yaşayan çocuk ama aynı zamanda ebeveynler ve öğretmenler için önemli zorluklara yol açar. Çoğunlukla bütün gün süren ve uzun ders saatleri ile geçen okul yaşantısı; uzun süre oturamayan, konuşmadan duramayan, sırasını beklemekte zorlanan, kurallı ortamlardaki zorunluluklara uyamayan, dikkatini sürdüremeyen çocuklar için baş edilmesi güç bir dönemi beraberinde getirir.

    Öğretmenler için de durum farklı değildir: Ders esnası sınıfta gezinen, otursa bile sırasında elleri ayakları durmayan, yanındakini konuşturan, söz verilmeden konuşan, ders dinlemek yerine başka şeylerle ilgilenen, yaşıt ilişkilerinde fevri tutum sergileyen, tenefüslerde bitmeyen enerjisi ve gözükaralığı nedeniyle başına bir şey gelir mi endişesi yaratan bir öğrenci…. Ebeveynler de bir yandan bitmeyen ev ödevleri, unutulan sınav günleri,sık sık kaybedilen okul gereçleri ile uğraşırken öte yandan da okuldan bildirilen şikayet ve endişelerle yüzleşmek zorunda kalır.

Bu dönemin çocuk-ebeveyn-öğretmen ilişkilerini olumsuz etkileyen bir sürece dönüşmemesi için okul idaresi-rehberlik servisi ve öğretmenlerin desteği çok önemlidir:

*Öğretmenlerin bu durumu ‘yaramazlık’ olarak değil gelişimsel bir bozukluk şeklinde ele alması gerekir.

*Öğretmenlerin çocuğun okuldaki başarısı ve sosyal uyumunu etkileyecek gelişimsel bozukluklar hakkında bilgi sahibi olabileceği kaynaklara ulaşması sağlanmalıdır.

*Yaşı ve gelişim düzeyine göre beklenenden fazla, öğrencinin okuldaki uyumunu etkileyecek sıklık ve şiddette aşırı hareketlilik, dikkat eksikliği, dürtüsellik bulguları gösteren çocukları tanıma ve bir uzmana yönlendirme okul yıllarındaki zorlukları önemli ölçüde azaltacaktır.

*Çocuk psikiyatrisi uzmanınca DEHB açısından değerlendirilen bir çocuğa tanı konurken okula yollanan öğretmen bilgi formları ve ölçekler çocuğun okuldaki durumunu anlamak için yol gösterici olacaktır.

*DEHB tanısı alan bir çocuğa başlanan tedavinin etkisini ve tedaviye cevabı değerlendirirken de okuldaki durumu hakkında uzman hekim ve okul irtibat halinde olmalıdır.

*Dikkatinin daha az dağılacağı ön sıralarda ve daha uygun konumlarda (pencere yanı olmamalı vb) oturmasına olanak sağlanmalıdır.

*Dikkatinin dağılmasını önlemek ve çalışma planını organize edebilmesi için ara ara yönergeler verilmeli, yönergeler kısa ve anlaşılabilir olmalıdır. 

*Sırasında kıpır kıpır olan ve zor oturan öğrenciye küçük hareket olanakları sağlanmalıdır ( kalem açma,tahta silme vb.). 

*Mevcut sorunlar nedeniyle katı bir disiplin veya aşırı hoşgörü yerine anlayışlı ama kararlı bir disiplin tercih edilmelidir. 

*Sınıfda yapılması beklenen davranışlar, sınıf düzeni için gereken kurallar anlaşılır, net ve kısa olarak bildirilmelidir. 

*Cezalardan çok olumlu davranışlarını pekiştirecek sözel ödüllere önem verilmelidir. 

*Sınıf içinde sorumluluklar vererek kendine güveninin artacağı ortamlar yaratılmalıdır. 

*Sınıf öğretmenleri, rehberlik servisleri öğrencinin ailesi ve tedavi eden ekiple (çocuk psikiyatrisi uzmanı,psikolog) irtibat halinde olmayı sürdürmelidir.

Çocuk ve Ergen Psikiyatri

YAZAR BİLGİLERİ

Uzm.Dr.H.Hülya ÖZSAN
Çocuk ve Ergen Psikiyatri

Address                 

Barış Mah. Samsun Cad. REA İş Merkezi No:37/A
(Beylikdüzü Fiat/ Birmot arkası)
Beylikdüzü - İSTANBUL

İletişim

Email: info@rubisaglik.com
Telefon: (0212) 872 82 92
                (0212) 872 60 61
Cep       : 0 530 321 65 25
Faks      : (0212) 871 20 21